หลายโรครุมเร้า! ”คนเหล็ก 7 สี” รุ่งโรจน์ ศักดิ์ถวิล

“คนเหล็ก 7 สี” นัก มวยตู้ เป็นหลานโรค ทั้งเบาหวาน ความดัน โรคเก๊า รูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่มีการอักเสบของส่วนต่างๆ ในร่างกาย ไขมันในเส้นเลือด ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลา เพราะว่าเวลานี้ร่างกายขาดความสมดุล เพราะว่าถ้าคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกอย่างก็จะมา ทำให้ช่วงที…