ลูกทุ่งหนุ่มโคตรฮิต กลุ่มศิลปินเพลงตลาดที่เกิดขึ้น

Share
Copy the link

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 เมืองกรุงเป็นจุดกลางของความเจริญรุ่งเรืองและวัฒนธรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว กลุ่มศิลปินเพลงตลาดที่เกิดขึ้นในเมืองนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างเพลงตลาดที่มีความนิยม อย่างเช่น คำรณ สัมบุญณานนท์, ชาญ เย็นแข และแสงนภา บุญราศี เป็นต้น แม้ว่าพวกเขาจะอาศัยในเมืองกรุง