สังเวียนมวย เวทีสำหรับนักสู้

สังเวียนมวย  เวทีมวย หรือสนามมวย เป็นสนามกีฬาสำหรับใช้การแข่งขันกีฬามวย ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากล โดยมากแล้วสังเวียนมวยมักจะเป็นสนามกีฬาในร่ม เว้นแต่สังเวียนมวยชั่วคราว

สังเวียนมวยสมัยก่อน จะเป็นสนาม หรือลานโล่ง ๆ นายสนามจะเอาเชือกมากั้นพอเป็นบริเวณ แล้วมวยก็คาดเชือกชกกันบนพื้นดิน ใช้จอกหรือกะลาเจาะรูลอยน้ำตัวกำหนดเวลา จมครั้งหนึ่งนับเป็นหนึ่งยก ปัจจุบันได้มีการกำหนดสังเวียนให้อยู่ในระดับสากลและมีมาตราฐาน จะมีคุณลักษณะดังนี้

  1. สังเวียนต้องเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส สังเวียนขนาดเล็กด้านละ 6.10 เมตร สังเวียนขนาดใหญ่ด้านละ 7.30 เมตร พื้นเวทีสูงจากพื้น 3 ฟุต แต่ไม่เกิน 4 ฟุต
  2. ต้องมีเชือกกั้น 4 เส้น ขนาดเชือกเส้นผ่านศูนย์ไม่น้อยกว่า 1½ นิ้ว ขึงติดกับเสาที่มุม สูงจากพื้นเวทีขึ้นไป 16, 32, 48 และ 60 นิ้ว ตามลำดับ ให้หุ้มเชือกด้วยวัสดุอ่อนนุ่มและ
  3. พื้นเวที ต้องปลอดภัยได้ระดับ ไม่มีสิ่งกีดขวาง และยื่นออกนอกเชือก 20 นิ้ว ต้องปูด้วยยางหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม หนาไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว แล้วปูทับด้วยผ้าคลุมพื้นเวทีทั้งหมด
  4. มุมสังเวียน ต้องตั้งเสาที่มุมทั้งสี่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูงขึ้นไปจากเวที 60 นิ้ว มุมแดงจะอยู่ด้านซ้ายมือของสังเวียนใกล้กับประธานกรรมการควบคุม
  5. บันได มี 3 บันได กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต ไว้ที่มุมต้องข้ามของเวทีสองบันไดเพื่อให้นักมวยขึ้นลง ส่วนอีกบันไดหนึ่งนั้นให้อยู่ที่มุมตรงกลางสำหรับผู้ชี้ขาดและแพทย์
  6. กล่องพลาสติก ที่มุมกลางทั้งสองมุมนอกสังเวียนให้ติดล่องพลาสติกมุมละกล่อง เพื่อให้ผู้ชี้ขาดทิ้งสำลีหรือกระดาษบาง ๆ ที่ซับเลือดแล้ว