รวมเพลงฟังเพลินตอบขับรถ [Longplay] ติดตามรวมเพลงเพราะๆ 

Share
Copy the link

รวมเพลงฟังเพลินตอบขับรถ และติดตามรวมเพลงเพราะๆ เพลงบางแนวอาจมีผลกระทบที่ดีต่อการเรียนรู้และความจำ เพลงที่มีจังหวะเบา ๆ หรือทำให้ผ่อนคลายอาจช่วยสร้างสภาวะทางจิตใจที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ เพลงที่มีข้อความบวกเช่นเพลงที่สร้างความรู้สึกดี ๆ